GDPR Kit

Aplikace pro okamžitý přehled o zpracování osobních údajů

1
Řeší povinnost vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů.
2
Je určena pro zaměstnance zodpovědné za zpracování a ochranu osobních údajů.
3
Pomůže Vám plánovat preventivní i nápravná opatření a prokázat, jak se s GDPR nařízením vypořádáváte.

Ukázka uživatelského prostředí

Kontaktujte nás:
+420 234 704 000

Co je GDPR Kit a jak funguje?

GDPR Kit je webová aplikace, kterou společnost Sabris CZ provozuje jako službu. Není tedy závislá na interní nebo cloudové infrastruktuře, systémech a aplikacích Vaší organizace.

Jde o rychlé a cenově dostupné řešení pro splnění povinnosti vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů.

Práce s aplikaci je intuitivní, na kliknutí zjistíte, jaké osobní údaje, z jakého účelu, jak dlouho a jakým způsobem zpracováváte, kde jsou uloženy a kdo k nim má přístup.

GDPR Kit je ideálním pomocníkem „Pověřence pro ochranu osobních údajů“ nebo dalších zaměstnanců zodpovědných za jejich zpracování.

V aplikaci GDPR Kit nejsou uloženy žádné konkrétní osobní údaje Vašich subjektů zpracování, evidence je vedena:

podle rolí (zaměstnanec, zákazník, účastník konference apod.)
podle místa, kde se osobní údaje nachází (CRM aplikace, DMS, šanony ve skříni apod.)
podle účelu zpracování (ze zákona, plnění služby, se souhlasem apod.)
podle kategorizace osobních údajů zpracovávaných pro danou roli (telefonní číslo, email, záliba apod.)

Příklady využití:

Odpovědný pracovník otevře roli zaměstnance a zjistí, jaké osobní údaje organizace pro danou roli zpracovává, z jakého důvodu a kde jsou údaje uložené.
Některé mohou být v personálním systému, některé například na intranetu. Každé úložiště má určeného správce – zodpovědnou osobu..
Veškeré informace vidí oprávněný pracovník přehledně na jedné stránce.

Co je potřeba udělat pro zprovoznění aplikace GDPR Kit?

Objednání a aktivace služby
Prvotní nastavení a naplnění daty
Zahájení provozu

Aplikace GDPR Kit

Předplatné na 1 rok
(Forma platby 1× měsíčně)
2800 Kč měsíčně
(110 € měsíčně)

Registrace a objednávka